Con hổ có nghĩa


I. Đọc – hiểu văn bản:Câu 1: Văn bản này thuộc thể văn gì? Có mấy đoạn? Mỗi đoạn nói gì?- Văn bản này thuộc loại truyện trung đại.- Có thể chia truyện thành hai đoạn:+, Đoạn 1: Từ đầu...
Lời giải chi tiếtI. VỀ TÁC GIẢ VÀ TÁC PHẨM1. Trong lịch sử văn học Việt Nam, thời trung đại (thế kỉ X đến hết thế kỉ XIX), thể loại truyện văn xuôi chữ Hán đã ra đời có nội...
Truyện Con hổ có nghĩa là một truyện hay mang tính giáo huấn sâu sắc. Hãy cho biết cảm nghĩ của em khi đọc truyện.Bài làmTruyện trung đại Việt Nam từ thế kỷ X đến cuối thế kỷ XIX là...
Kể lại chuyện Con Hổ có nghĩa theo phương pháp sáng tạo.Bài làmVào một ngày đẹp trời, ở dưới một gốc cây cổ thụ trong khu rừng già, một đàn hổ con đang quây quần bên bà nội. Chúng say...
  Cảm nhận về chuyện Con hổ có nghĩa. Bài làmCon hổ có nghĩa nói về chuyện bà đỡ Trần và bác tiều thu gặp hổ, và đã được hổ đền ơn đáp nghĩa. Truyện đề cao đạo lí ân nghĩa...
Lời giải chi tiếtI. VỀ TÁC GIẢ VÀ TÁC PHẨM1. Trong lịch sử văn học Việt Nam, thời trung đại (thế kỉ X đến hết thế kỉ XIX), thể loại truyện văn xuôi chữ Hán đã ra đời có nội...