Con Rồng cháu Tiên


I. ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN:Câu 1: Những chi tiết trong truyện thể hiện tính chất kì lạ, cao quý về nguồn gốc và hình dạng của Lạc Long Quân và Âu Cơ:* Kì lạ, lớn lao, đẹp đẽ về...
Đóng vai nhân vật Lạc Long Quân kể lại chuyên Con Rồng Cháu Tiên.Bài làmTa là Lạc Long Quân con trai thần Long Nữ, dòng dõi ta thuộc nòi rồng. Chính vì vậy mà ta sống ở dưới nước, thỉnh...
Em hãy tóm tắt và nêu ý nghĩa truyện Con Rồng, cháu Tiên.Tóm tắtThuở xa xưa ở miền Lạc Việt có một vị thần, nòi rồng, tên là Lạc Long Quân. Thần mình rồng, là con trai của nữ thần...
Đóng vai nhân vật Âu Cơ kể lại câu chuyện Con Rồng Cháu TiênBài làmNgày ấy, ở núi rừng phía bắc, trong dòng họ thần Nông, ta được xem là một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần. Cha mẹ đã...