Cụm động từ


I. Cụm động từ là gì?1. Các từ ngữ được in đậm trong câu sau bổ sung ý nghĩa cho những từ nào?Viên quan ấy đã đi nhiều nơi, đến đâu quan cũng ra những câu đố oái oăm để...
Lời giải chi tiếtI. CỤM ĐỘNG TỪ LÀ GÌ?1. Các từ in đậm trong những câu sau bổ sung ý nghĩa nghĩa cho những từ nào?Viên quan ấy đã đi nhiều nơi, đến đâu quan cũng ra những câu đố oái oăm để hỏi mọi người.(Em...
Lời giải chi tiếtI. KIẾN THỨC CƠ BẢN1. Cụm động từ là gì? a) Các từ ngữ in đậm trong câu sau bổ sung ý nghĩa cho từ nào?a) Các từ ngữ in đậm trong câu sau bổ sung ý...