Đặc điểm của ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết


III. LUYỆN TẬP 1.Đặc điểm ngôn ngữ viết của đoạn trích trong bài Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt :- Hoàn cảnh sử dụng: trong văn bản viết cho người đọc tiếp nhận.- Sử dụng các thuật ngữ của ngành ngôn...
Lời giải chi tiếtKIẾN THỨC CƠ BẢNI. ĐẶC ĐIỂM CỦA NGÔN NGỮ NÓI 1. Ngôn ngữ nói: là ngôn ngữ âm thanh, là lời nói trong giao tiếp. Người nói và người nghe trực tiếp trao đổi với nhau, vì vậy họ...