Đại cáo bình Ngô (Bình Ngô đại cáo) – Phần 1: Tác giả


Câu 1:    Nguyễn Trãi là một nhân vật lịch sử bởi vì:- Nguyễn Trãi sống ở thời đại có nhiều biến động, cuộc đời của Nguyễn Trãi là cuộc đời của “trai thời loạn”, từ đó làm hun đúc...
Lời giải chi tiếtKIẾN THỨC CƠ BẢN- Nguyễn Trãi (1380 - 1442 ) là con của Nguyễn Ứng Long (sau đổi thành Nguyễn Phi Khanh) và bà Trần Thị Thái (con của Trần Nguyên Đán).- Sớm mồ côi mẹ, hai...
      Nguyễn Trãi là một vị anh hùng dân tộc, một nhà văn hóa kiệt xuất, nhân vật toàn tài số một của lịch sử Việt Nam thời phong kiến.      Nguyễn Trãi tên hiệu ức Trai,...
-  Nét chính về tiểu sử, cuộc đời, sự nghiệp của Nguyễn Trãi.+ Tên hiệu ức Trai (1380-1442), quê gốc Chi Ngại, Chí Linh, Hải Dương, sau dời đến Nhị Khê, Thường Tín, Hà Tây, Cha là Nguyễn Phi Khanh...
    Nguyễn Trãi là ngôi sao sáng của văn học yêu nước đầu thế kỷ XV... Nguyễn Trãi là người chiến sĩ xuất sắc trên măt trận văn hóa. Gắn liền mọi hoạt động văn hóa với sự nghiệp...