Đàn ghi ta của Lor-ca


- Bài thơ Đàn ghi ta của Lor-ca chia làm 3 phần:   + Phần 1: (6 dòng đầu) Lor-ca một nghệ sĩ tự do và cô đơn, một nghệ sĩ cách tân trong khung cảnh chính trị và nghệ thuật TBN.   +...