Dấu ngoặc đơn và dấu hai chấm


I. Dấu ngoặc đơna. Đoạn văn Thuế máu của Nguyễn Ái Quốc có ngoặc đơn để giải thích thêm cho "họ" là những người bản xứ.b. Thuyết minh thêm về một loại động vật mà tên của nó là "ba...
Lời giải chi tiếtI. DẤU NGOẶC ĐƠN1. Đọc những đoạn trích và trả lời câu hỏi:a) Đùng một cái, họ (những người bản xứ) được phong cho cái danh hiệu tối cao là “chiến sĩ bảo vệ công lí tự...