Dấu ngoặc kép


I – Công dụnga. Dùng để đánh dấu lời dẫn trực tiếp (một câu nói của Găng-đi).b. Đánh dấu từ ngữ được hiểu theo nghĩa đặc biệt, nghĩa được hình thành trên cơ sở phương thức ẩn dụ: dùng từ...
Lời giải chi tiếtI. CÔNG DỤNGDấu ngoặc kép trong những đoạn trích sau dùng để làm gì?a) Thánh Găng-đi có một phương châm: “Chinh phục được mọi người ai cũng cho là khó, nhưng tạo được tình thương, lòng nhân...