Đề kiểm tra 1 tiết học kì II – Vật lý 11


Đề bàiCâu 1: Kim nam châm thử có kích thước nhỏ là vì:A. Khó chế tạo được kim nam châm thử có kích thước lớn.B. Có kích thước lớn sẽ khó đặt được trên giá.C. Kích thước lớn sẽ khó...
Đề bàiCâu 1 (3 điểm). Hai dòng điện có cường độ \({I_1}\, = \,12\,A;\,{I_2}\, = \,18A\) chạy trong hai dây dẫn thẳng dài vô hạn, song song, cách nhau a = 5 cm trong chân không, ngược chiều nhau.a) Xác...