Đề kiểm tra 15 phút – Chương 1 – Vật lí 12


Đề bài(mỗi câu 1 điểm)Câu 1: Trong dao động điều hòaA.lực tác dụng lên vật trái dấu với li độ và có độ lớn tỉ lệ với độ lớn của li độ.B.vận tốc luôn trễ pha \(\dfrac{\pi }{2}\)  so với...
Đề bàiMột con lắc lò xo có độ cứng k = 100 N/m dao động điều hòa với biên độ A = 6cm.a) (3 điểm) Tính cơ năng của con lắc.b) (3 điểm) Tính thế năng và động nặng của...