Đề kiểm tra 15 phút – Chương 1 – Vật lí 8


Đề bàiCâu 1. Thế nào là hai lực cân bằng? Một vật đang đứng yên trên mặt phẳng nằm ngang. Các lực tác dụng vào vật cân bằng nhau là các lực nào?Câu 2. Điền từ thích hợp vào chỗ...
Đề bàiCâu 1. Áp suất tăng khi:A. Áp lực tăng còn diện tích có lực tác dụng được giữ nguyên không đổi.B. Diện tích bị ép tăng và áp lực không đổi.C. Áp lực và diện tích bị ép tăng...
Đề bàiCâu 1. Chọn phương án sai.A. Áp suất tỉ lệ với diện tích bị ép (khi áp lực không đổi).B. Áp lực là lực ép có phương vuông góc với mặt bị ép.C. Áp suất ti lệ với áp...
Đề bàiA. TRẮC NGHIỆM.Câu 1. Áp suất của người tác dụng lên mặt sàn lớn nhất trong trường hợp nào dưới đây?A. Người đứng co một chân.B. Người đứng cả hai chân.C. Người ngồi cả hai chân.D. Người đứng co...
Đề bàiA.TRẮC NGHIỆM.Câu 1. Cách làm thay đổi áp suất nào sau đây là không đúng?A. Tăng áp suất bằng cách tăng áp lực và giảm diện tích bị ép.B. Tăng áp suất bằng cách giảm áp lực và tăng...
Đề bàiCâu 1. Áp suất là gì? Đơn vị đo áp suất? Làm cách nào để tăng áp suất?Câu 2.a) Một miếng gỗ hình hộp có kích thước 0,5m x 0,3m x 2m, khối lượng riêng 5000kg/m\(^3\). Phải đặt như...
Đề bàiCâu 1. Áp lực là gì? Đơn vị đo áp lực? Làm cách nào để tăng áp lực?Câu 2. Hãy tính áp lực và áp suất dựa vào bảng sau:     Đối tượngKhối lượngÁp lựcDiện tích phần tiếp xúc với...
Đề bàiCâu 1. Lực nào dưới đây đóng vai trò là áp lực?A. Lực kéo của con ngựa lên xe.B. Trọng lượng của người ngồi trên giường.C. Lực ma sát tác dụng lên vật.D. Trọng lượng của bóng đèn treo...
Đề bàiCâu 1. Hai đại lượng cần biết để tính áp suất tác dụng lên một mặt là:A. Diện tích trên đó lực tác dụng và khối lượng cùa vật có lực tác dụng.B. Lực và trọng lượng của vật.C....
Đề bàiCâu 1. Cùng một lực như nhau tác dụng lêu hai vật khác nhau. Diện tích tác dụng của lực lên vật A lớn gấp đôi diện tích lực tác dụng lên vật B. Gọi P\(_A\), P\(_B\)  lần lượt...
Đề bàiCâu 1. Áp lực làA. lực có phương song song với mặt nào đó.B. lực ép vuông góc với mặt bị ép.C. lực kéo vuông góc với mặt bị kéo.D. tất cả các loại lực trên.Câu 2. Cách nào...
Đề bàiA. TRẮC NGHIỆM.Câu 1. Áp suất ở đáy của một bình chứa rượu không phụ thuộc vào:A. Trọng lượng riêng của rượu.B. Độ cao của mức rượu trong bình.C. Khối lượng riêng của rượu.D. Diện tích cùa mặt thoáng...
Đề bàiA. TRẮC NGHIỆM.Câu 1. Phương án nào dưới đây saiTrong công thức tính độ lớn của lực đẩy Ác-si-mét: F = dV, trong đó d là trọng lượng riêng của chất lỏng, V là thể tích củaA. phần chất...
Đề bàiCâu 1. Hãy tính áp lực và áp suất dựa vào bảng sau:Đối tượngKhối lượngÁp lựcDiện tích phần tiếp xúc với nền đấtÁp suất (N/m\(^2\))Người60kg 210 cm\(^2\) 1 bàn chân Máy cày6000kg 1,4 m\(^2\) 1 dây xích Bàn 4 chân20kg 16 m\(^2\) 1 chân...
Đề bàiCâu 1. Dùng tay ấn một lực 40N vào chiếc đinh. Diện tích của mũ đinh là 0,5cm\(^2\), của đầu đinh là 0,1 mm\(^2\). Hãy tính áp suất tác dụng lên mũ đinh và của đầu đinh tác dụng...
Đề bàiCâu 1. Khi vật nổi lên trên chất lỏng thì lực đẩy Ác-si-mét được tính như thế nào? Hãy chọn câu trả lời đúng trong các câu dưới đây:A. Bằng trọng lượng của phần vật chìm trong nước.B. Bằng...
Đề bàiCâu 1. Thả một vật rắn vào chất lỏng. Vật sẽ nổi lên khi trọng lượng của vậtA. lớn hơn lực đẩy Ác-si-mét.B. nhỏ hơn lực đẩy Ác-si-mét.C. bằng lực đẩy Ác-si-mét.D. bằng hoặc lớn hơn lực đẩy Ác-si-mét.Câu...
Đề bàiA. TRẮC NGHIỆM.Câu 1. Điền từ thích hợp vào chỗ trốngMột máy được đánh giá là làm việc mạnh hơn nếu thực hiện được một công như nhautrong ………………ngắn hơn.A. công.                C....
Đề bàiA. TRẮC NGHIỆM.Câu 1. Trong các trường hợp sau, trường hợp nào không sinh công cơ học của ma sát không khí?A. Máy bay đang cất cánh.B. Máy bay đang chuyển động trên đường bang.C. Máy bay đang đậu...
Đề bàiCâu 1. Đầu tàu hoả kéo toa xe với lực F = 6000N làm toa xe đi được l000m.Tính công của lực kéo của đầu tàu?Câu 2. Người ta thả một miếng gỗ có thể tích V = 120m...
Đề bàiCâu 1. Ngựa kéo xe chuyển động đều. Lực ngựa kéo xe là 600N. Trong 5 phút xe đã nhận được một công do ngựa sinh ra là 360kJ.a) Quãng đường xe đi được là bao nhiêu?b) Tính vận...
Đề bàiCâu 1. Chuyển động cơ học là sự thay đổiA. khoảng cách của vật chuyển động so với vật mốc.B. vận tốc của vật.C. vị trí của vật so với vật mốcD. phương, chiều của vật.Câu 2. Theo dương...
Đề bàiCâu 1. Phát biểu nào sau đây là đúng:A. Chuyển động cong là chuyển động tròn.B. Chuyển động tròn là chuyển động cong.C. Hai vật cùng chuyển động so với vật thứ ba thì hai vật này đứng yên...
Đề bàiCâu 1. Có một ô tô đang chạy trên đường. Trong các câu mô tả sau đây, câu nào không đúng?A. Ôtô chuyển động so với mặt đường.B. Ôtô đứng yên so với người lái xe.C. Ôtô chuyển động...
Đề bàiCâu 1. Một ôtô đang chuyển động trên đường. Trong các mô tả dưới đây. câu nào không đúng?A. Ôtô chuyển động so với người lái xeB. Ôtô đứng yên so với người lái xeC. Ôtô chuyển động so...
Đề bàiCâu 1. Thế nào là chuyển động đều, chuyển động không đều, công thức tính vận tốc trung bình.Câu 2. Chọn các từ nhanh dần, chậm dần, đều điền vào chỗ trống cho phù hợp. Nếu trong những khoảng...