Đề kiểm tra 15 phút – Chương 1 – Vật lí 9


Đề bàiCâu 1. Lựa chọn thích hợp điền vào chỗ trống:…dòng điện chạy qua 1 dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vòa hai đầu dây dẫn và tỷ lệ nghịch với điện trở dây.A. Điện tích...
Đề bàiCâu 1. Lựa chọn thích hợp điền vào chỗ trống:…của dây dẫn càng nhỏ thì dây dẫn điện càng tốt.A.Điện trở                  B. Chiều dài               C. Cường độ              D. Hiệu điện thếCâu 2. Muốn đo cường độ dòng điện chạy qua vật...
Đề bàiA. TRẮC NGHIỆMCâu 1. Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch nối tiếp?Trong đoạn mạch mắc nối tiếp, hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch:A. Bằng hiệu...
Đề bàiA.TRẮC NGHIỆMCâu 1. Kết luận nào sau đây nói về cách dùng ampe kế để đo cường độ dòng điện qua một điện trở đúng?Để đo cường độ dòng điện chạy qua một điện trở dùng ampe kế mắc:A. Nối...
Đề bàiCâu 1. Một mạch điện gồm 3 điện trở R1 ; R2 ; R3­ mắc song song. Khi dòng điện qua các điện trở bằng nhau ta có thể kết luận các điện trở R1 ; R2 ; R3­ bằng...
Đề bàiCâu 1. Một mạch điện gồm 3 điện trở R1 ; R2 ; R3­ mắc nối tiếp. Khi hiệu điện thế hai đầu các điện trở bằng nhau ta có thể kết luận các điện trở R1 ; R2 ;...
Đề bàiCâu 1. Hai dây dẫn bằng đồng, có cùng tiết diện, dây thứ nhất có điện trở là 2Ω và có chiều dài là 10m, dây thứ hai có chiều dài là 30m. Điện trở của dây thứ hai...
Đề bàiCâu 1. Hai dây dẫn bằng đồng, có cùng tiết diện, dây thứ nhất có điện trở là 2,5Ω và có chiều dài là 10m, dây thứ hai có chiều dài là 18m. Điện trở của dây thứ hai...
Đề bàiCâu 1. Hai dây dẫn bằng đồng, có cùng tiết diện, dây thứ nhất có điện trở là 2Ω và có chiều dài là 10m, dây thứ hai có điện trở R2 =17Ω. Chiều dài của dây thứ hai...
Đề bàiCâu 1. Hai dây nhôm có cùng tiết diện, dây thứ nhất có điện trở là 12Ω và có chiều dài là 16m, dây thứ hai có điện trở R2 = 17Ω. Chiều dài của dây thứ hai làA....
Đề bàiCâu 1. Khi chiều dài của dây dẫn đồng chất hình trụ tăng lên gấp đôi và đường kính tăng lên gấp 3 thì điện trở của nó sẽ thay đổi như thế nào?Câu 2. Một dây dẫn đồng...
Đề bàiCâu 1. Hai dây nhôm có cùng chiều dài, dây thứ nhất có tiết diện S1 và có điện trở R1, dây thứ nhất có tiết diện S2 = 4S1 và có điện trở R2. Tính tỷ số điện...
Đề bàiCâu 1. Phát biểu nào sau đây là đúngA. Công suất định mức là công suất khi dụng cụ hoạt động mạnh nhất.B. Công suất định mức là công suất khi dụng cụ hoạt động yếu nhất.C. Công suất...
Đề bàiCâu 1. Mắc biến trở vào một hiệu điện thế không đổi.Nhiệt lượng tỏa ra trên biến trở trong cùng một thời gian sẽ tăng bốn lần khi điện trở của biến trởA. Tăng lên gấp đôiB. Giảm đi...
Đề bàiCâu 1. Tại sao khi dòng điện chạy qua mạch thì dây tóc bóng đèn nóng sáng lênCòn dây dẫn điện thì hầu như không nóng lên mấy?A. Điện trở dây tóc bé còn điện trở dây dẫn lớn.B. Dây...
Đề bàiA. TRẮC NGHIỆM.Câu 1. Dụng cụ nào sau đây không sử dụng tác dụng nhiệt của dòng điệnA. Nồi cơm điệnB. Bàn là điệnC. Cầu chìD. Bóng đèn điện Ne on (đèn tuýp).Câu 2. Công có ích của một...
Đề bàiCâu 1. Trên nhãn của một bàn là có ghi 220V – 1000W, nếu hiệu điện thế của bàn là đúng bằng 220V thì cường độ dòng điện qua nó bằng bao nhiêu? Tính nhiệt lượng bàn là tỏa...
Đề bàiCâu 1. Một đèn ống nếu dùng chấn lưu bình thường thì công suất tiêu thụ điện năng là 40W, nếu dùng chấn lưu điện tử thì giảm được 20% công suất. Một gia đình sử dụng 6 bóng...
Đề bàiCâu 1. Một cuộn dây dẫn bằng đồng có thể làm một kim nam châm ở gần nó đổi hướng (từ hướng ban đầu sang một hướng mới ổn định) trong trường hợp nào dưới đây?A. Đặt một cuộn dây...
Đề bàiCâu 1. Vật nào dưới đây sẽ trở thành nam châm vĩ cửu khi được đặt vào trong lòng một một ống dây có dòng điện chạy qua?A. Thanh thépB. Thanh đồngC. Thanh sắt nonD. Thanh nhômCâu 2. Chọn...