Đề kiểm tra 15 phút – Chương 2 – Sinh học 8


Đề bàiCâu 1.(5 điểm) Bộ xương người chia làm mấy phần và có chức năng gì?Câu 2.(5 điểm)Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất:1. Bộ xương người được chia thành xương?A. Đầu, mình, ngực.B. Đầu, thân, chân và...
Đề bàiCâu 1.(4 điểm) Xương có đặc tính cơ bản gì? Giải thích vì sao xương có các đặc tính đó?Câu 2.(3 điểm)Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất:1.  Sụn đầu xương có tác dụngA. Làm cho xương...
Đề bàiCâu 1.(5 điểm) Tại sao cơ thể lại vận động được? Khả năng co cơ phụ thuộc vào những yếu tố nào?Câu 2.(2 điểm)Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất:1. Bắp cơ gồm?A. Nhiều bó cơ.B. Nhiều...
Đề bàiCâu 1.(5 điểm) Thế nào là sự mỏi cơ?Câu 2.(5 điểm)Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất:1. Để chống mỏi cơ, cần phải làm gì?A. Hạn chế sự ứ đọng khí cacbônic trong cơ thể.B. Thường xuyên...
Đề bàiCâu 1. (6 điểm) Để cơ và xương phát triển cân đối chúng ta cần làm gì?Câu 2.(4 điểm)Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất:1. Bộ xương người có nhiều đặc điểm tiến hoá thích nghi với...
Đề bàiCâu 1.(5 điểm) Xương to và dài ra được là do đâu?Câu 2.(3 điếm)Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất:1.  Xương có tính đàn hồi và rắn chắc vì?A. Cấu trúc có sự kết hợp giữa chất...
Đề bàiCâu 1. (5 điểm) Tại sao con người lại có thể đứng thẳng và di chuyển rất dễ dàng trên hai bàn chân rất nhỏ so với trọng lượng cơ thể?Câu 2. (5 điểm) Chọn phương án trả lời...