Đề kiểm tra 15 phút – Chương 2 – Vật lí 8


Đề bàiCâu 1. Nhiệt dung riêng là gì? công thức tính nhiệt dung riêng, đơn vị đo nhiệt dung riêng.Câu 2. Một ô tô chuyển động với vận tốc 54km/h. Động cơ ô tô có công suất 15kW và tiêu...
Đề bàiCâu 1. Trường hợp nào sau đây có công suất lớn nhất?A. Một máy bơm nước có công suất 2kW.B. Một con bò kéo cày trong một phút thực hiện được một công là 42kJ.C. Một vận động viên...
Đề bàiCâu 1. Người nào sau đây khi hoạt động có công suất lớn nhất?A. Một người thợ rèn sinh ra một công 5000J trong 10 giây.B. Một người thợ mỏ đẩy xe goòng trong thời gian 5 giây đã...
Đề bàiA. TRẮC NGHIỆM.Câu 1. Trường hợp nào sau đây không có động năng?A. Con lắc đang dao động.B. Máy bay đang bay.C. Không khí đang chứa trong quả bóng.D. Luồng gió đang thổi qua cánh đồng.Câu 2. Thế năng...
Đề bàiCâu 1. Máy xúc thứ nhất thực hiện công lớn gấp 2 lần trong thời gian đài gấp 4 lần so với máy xúc thứ hai. Nếu gọi P\(_1\)  là công suất của máy thứ nhất, P\(_2\)  là công...
Đề bàiCâu 1. Một người đứng dưới đất muốn dùng một hệ thống ròng rọc đẻ đưa các bao xi măng 50kg lên tầng ba của một tòa nhà đang xây với lực kéo nhỏ hơn 500N.a. Hãy vẽ và...
Đề bàiCâu 1. Chọn câu trả lời đúng.Tính chất nào sau đây không phải của nguyên tử, phân tử?A. Chuyển động không ngừng.B. Có lúc chuyển động có lúc đứng yên.C. Giữa các nguyên tử, phân tử có khoảng cách.D....
Đề bàiCâu 1. Chọn câu đúngA. Các chất cấu tạo từ các phân tử, phân tử là hạt nhỏ nhất không thê phân chia được.B. Ở thể rắn, lực liên kết giữa các phân tử, nguyên tử nhỏ hơn ở...
Đề bàiA. TRẮC NGHIỆM.Câu 1. Chọn câu saiA. Không khí hòa trộn với một khí khác dễ hơn đi vào một chất lỏng.B. Chất rắn hoàn toàn không cho một chất khí đi qua vì giữa các hạt cấu íhành...
Đề bàiA. TRẮC NGHIỆM.Câu 1. Khi đổ 50cm\(^3\)  rượu vào 50cm\(^3\)  nước, ta thu được một hỗn hợp rượu - nước có thể tích:A. Bằng 100 cm\(^3\).          B. Lớn hơn 100 cm\(^3\).C. Nhỏ hơn 100 cm\(^3\). D. Có thể bằng hoặc nhỏ...
Đề bàiCâu 1. Tại sao chất khí bao giờ cũng choán hết thể tích của bình chứa?Câu 2. Tại sao sau một thời gian bơm căng săm xe đạp, dù không sử dụng săm xe vẫn bị xẹp xuống?Câu 3....
Đề bàiCâu 1. Vì sao vào những ngày giá lạnh, chim thường xù lông ra để chống rét?Câu 2. Tại sao đun nước bằng một cái ấm cũ, thành trong có bám một lớp cặn, nước lâu sôi hơn đun...
Đề bàiCâu 1.  Một tấm thép khối lượng 2kg được bỏ vào 2kg rượu. Nhiệt độ của thép giảm đi 25°C. Biết nhiệt dung riêng của thép và rượu lần lượt là c\(_{th}\) = 460 J/kgK và c\(_r\)  = 250...
Đề bàiCâu 1. Đơn vị nào dưới đây là đơn vị nhiệt dung riêng?A. J.kg                         B. J/kg          C. J                              D.\({J \over {kg.K}}\)Câu 2. Đặt một thìa nhôm vào một cốc nước nóng thì nhiệt năng của thìa nhôm...
Đề bàiA.TRẮC NGHIỆM.Câu 1. Công thức nào dưới đây cho phép tính nhiệt lượng thu vào của một vật?A. Q = mc∆t, với ∆t là độ giảm nhiệt độB. Q = mc∆t, với ∆t là độ tăng nhiệt độC. Q...
Đề bàiA.TRẮC NGHIỆM.Câu 1. Công thức nào dưới đây cho phép tính nhiệt lượng tỏa ra của một vật?A. Q = mc(t\(_2\)  - t\(_1\) ), với t\(_1\) là nhiệt độ ban đầu, t\(_2\)  là nhiệt độ cuối của vật.B. Q...