Đề kiểm tra 15 phút – Chương 2 – Vật lí 9


Đề bàiA. TRẮC NGHIỆM.Câu 1. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về nam châm?A. Nam châm là những vật có đặc tính hút sắt (hay bị sắt hút)B. Nam châm nào cũng có hai cực: cực dương...
Đề bàiCâu 1. Dụng cụ nào dưới đây không có nam châm vĩ cửu?A. La bànB. Loa điệnC. Rơle điện từD. Đinamô xe đạpCâu 2. Tác dụng của nam châm ddienj trong rơle điện từ:A. Đóng, ngắt mạch điện cho...
Đề bàiCâu 1. Nêu các cách khác nhau để xác định tên cực của một kim nam châm khi màu sơn đánh dấu cực của kim nam châm đã bị tróc hết.Câu 2. Khi chạm đầu tuốc-nơ-vít vào thanh nam châm thì...
Đề bàiCâu 1. Từ trường là gì? Làm thế nào để nhận biết có tồn tại một từ trường?.Câu 2  Khi chạm mũi kéo vào đầu thanh nam châm thì sau đó mũi kéo  hút được các vụn sắt.Giải thích...
Đề bàiCâu 1. Cách nào có thể tạo ra dòng điện cảm ứngA. Nối hai cực của pin vào hai đầu cuộn dây dẫnB. Nối hai cực của nam châm với hai đầu cuộn dây dẫnC. Đưa 1 cực của...
Đề bàiCâu 1. Đặt một nam châm điện nằm yên trước cuộn dây dẫn kín. Có hiện tượng gì xảy ra trong cuộn dây dẫn kín khi đóng và ngắt mạch của nam châm điện liên tục?A. Không có hiện...
Đề bàiCâu 1. Khi đưa đầu ống dây dẫn kín lại gần cực bắc của nam châm cố định thì số đường sức từ xuyên qua tiết diện ống dây biến thiên như thế nào?A. TăngB. GiảmC. Không thay đổiD....
Đề bàiCâu 1. Dòng điện xoay chiều có tác dụng gì? Hãy chỉ ra kết luận không chính xác?A. Tác dụng nhiệt và tác dụng hóa họcB. Tác dụng quangC. Tác dụng từD. Tác dụng sinh líCâu 2. Cuộn sơ...
Đề bàiCâu 1. Trong máy phát điện xoay chiều có rôto là nam châm, khi máy hoạt động quay nam châm thì có tác dụng gì?Câu 2. Một máy phát điện xoay chiều có hiệu điện thế xoay chiều ở...
Đề bàiCâu 1. Nêu cấu tạo và hoạt động của máy phát điện xoay chiều.Câu 2. Đường dây tải điện có chiều dài tổng cộng 20km, có hiệu điện thế 15kV ở hai đầu nơi truyền tải. dây dẫn tải...