Đề kiểm tra 15 phút – Chương 3 – Sinh học 8


Đề bàiCâu 1.(4 điểm)Môi trường trong của cơ thể gồm những thành phần nào? Môi trường trong có vai trò gì đối với cơ thể sống? Máu gồm những thành phần cấu tạo nào?Câu 2.(3 điểm)Chọn phương án trả lời...
Đề bàiCâu 1.(5 điểm) Bạch cầu có hình dạng, cấu tạo và chức năng như thế nào?Câu 2.(5 điểm)Chọn phương án trả lời đúng hoặc đãng nhất:1. Kháng nguyên là?A. Một loại prôtêin do tế bào hồng cầu tiết ra.B....
Đề bàiCâu 1.(5 điểm) ở người bình thường, hiện tượng đông máu diễn ra theo cơ chế nào khi bị một vết đứt tay hay vết thương nhỏ làm máu chảy ra ngoài da?Câu 2.(3,5 điêm)Hãy đánh dấu + vào...
Đề bàiCâu 1.(5 điểm) Hệ tuần hoàn máu ở người gồm những thành phần nào? Mỗi thành phần đó có chức năng gì?Câu 2.(3 điểm)Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất:1. Hướng luân chuyển bạch huyết trong mỗi...
Đề bàiCâu 1.(5 điểm) Vì sao 2 nửa quả tim của người có cấu tạo không giống nhau ờ các buồng tim làm mất sự đối xứng?Câu 2.(5 điểm) Hãy sắp xếp các chức năng (cột 1) tương ứng với...
Đề bàiCâu 1.(5 điểm) Huyết áp là gì? Hãy cho biết một vài trị số của huyết áp. Làm thế nào để bảo vệ hệ tim mạch tránh được các tác nhân gây hại?Câu 2.(5 điểm) Tim các nội dung...
Đề bàiCâu 1.(7 điểm) Làm thế nào để sơ cứu vết thương chảy máu mao mạch và tĩnh mạch? Nêu các bước hô hấp nhân tạo.Câu 2.(3 điểm)Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất:1.   Các biện pháp phòng...