Đề kiểm tra 15 phút – Chương 4 – Sinh học 8


Đề bàiCâu 1.(5 điểm) Hô hấp có vai trò quan trọng như thế nào đối với cơ thể sống? Quá trình hô hấp gồm những giai đoạn chủ yếu nào?Câu 2.(5 điểm)Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất:1....
Đề bàiCâu 1.(6 điểm) So sánh sự trao đổi khí ở phổi và ở tế bào.Câu 2.(4 điểm)Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất:1. Chức năng trao đổi chất dinh dưỡng và O2 được thực hiện ở?A. Động...
Đề bàiCâu 1.(5 điểm) Nêu tác dụng của các biện pháp để hoàn thành bảng sau:Biện phápTác dụng- Trồng nhiều cây xanh trên đường phố, công sở, trường học, bệnh viện và nơi ở.- Điều hoà thành phần không khí(chủ...
Đề bàiCâu 1.(5 điểm) Trong môi trường thiếu khí nếu có người bị ngất, da tím tái và ngừng hô hấp đột ngột thì cần phải xử lí như thế nào?Câu 2.(5 điểm)Hãy sắp xếp các động tác hô hấp...