Đề kiểm tra 15 phút – Chương 4 – Vật lí 9


Đề bàiCâu 1. Trường hợp nào dưới đây quả bóng không có cơ năng?A. Quả bóng nằm yên trên sânB. Quả bóng đang lăn trên sân chậm dầnC. Quả bóng đang lăn trên sân nhanh dầnD. Quả bóng nảy lên...
Đề bàiA.TRẮC NGHIỆMCâu 1. Con người có thể biết được một vật có năng lượng khi vật cóA. Khả năng thực hiện công hay làm nóng vật khácB. Cơ năng và điện năngC. Quang năng và điện năngD. Khả năng...
Đề bàiA.TRẮC NGHIỆMCâu 1. Điện năng có thể biến đổi thànhA. Cơ năng và hóa năngB. Quang năng và nhiệt năngC. Cơ năng và nhiệt năngD. Các dạng năng lượng ở trường hợp A, B, CCâu 2. Bếp đun cải...
Đề bàiCâu 1. Em hãy cho biết trong các dụng cụ tiêu thụ điện năng thông dụng, điện năng được biến đổi thành dạng năng lượng nào để có thể sử dụng trực tiếp? cho ví dụ.Câu 2. Trong nhà...
Đề bàiCâu 1. Trong chu kỳ biến đổi của nước biển (từ nước thành hơi, thành mưa trên nguồn, thành nước chảy trên sông, suổi về biển) có kèm theo sự biến đổi năng lượng của dạng nào sang dạng...