Đề kiểm tra 15 phút – Chương 5 – Hóa học 12


Đề bàiCâu 1. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học gồm 5 phần, như hình dưới đây.Các nguyên tố kim loại nằm ở phầnA. T, U.    B. X, Y, Z.C. X, Y.      D. Z, T.Câu 2. Cho 4...
Đề bàiCâu 1. Tính chất vật lí nào dưới đây của kim loại nhưng không phải do sự tồn tại của các eletron tự do trong kim loại quyết định?A. Ánh kimB. Tính dẻo.C. Tính cứngD. Tính dẫn điện và...
Đề bàiCâu 1. Mục đích chính của việc chế tạo hợp kim làA. chế tạo vật liệu có tính chất phù hợp yêu cầu sử dụng.B. giảm giá thành vật liệu.C. tận dụng các kim loại rẻ tiền.D. tăng độ...
Đề bàiCâu 1. Nguyên tắc chung để điều chế kim loại làA. khử ion kim loại thành nguyên tử kim loại.B. dùng dòng điện hoặc chất khử cho tác dụng với hợp chất chứa kim loại.C. dùng các nguyên liệu...