Đề kiểm tra 15 phút – Chương 5 – Sinh học 8


Đề bàiCâu 1. (4 điểm) Sự tiêu hoá có ý nghĩa như thế nào đối với cơ thể?Câu 2.(2 điểm)Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất:1. Tiêu hoá thức ăn gồm những quá trình biến đổi nào?A. Biến...
Đề bàiCâu 1.(6 điểm) Tại sao khi ta nhai cơm lâu trong miệng thấy có cảm giác ngọt Những hoạt động nào tham gia biến đổi thức ăn ở khoang miệng?Câu 2.(4 điểm)Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng...
Đề bàiCâu 1.(4 điểm) Mỗi hoạt động tham gia biến đổi thức ăn ở khoang miệng có tác dụng cụ thể như thế nào?Câu 2.(6 điểm)Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất:1. Chất dinh dưỡng trong thức ăn...
Đề bàiCâu 1.(5 điểm) Sự biến đổi lí học và hoá học thức ăn ở dạ dày diễn ra như thế nào và có tác dụng gì?Câu 2.(5 điểm)Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất:1. Đặc điểm cấu...
Đề bàiCâu 1. (4 điểm) Ruột non có đặc điểm cấu tạo như thế nào?Câu 2.(2 điểm)Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất:1. Sản phẩm của quá trình tiêu hóa ở ruột non là gì?A. Đường đơn, glixêrin...
Đề bàiCâu 1.(4 điểm) Những chất dinh dưỡng nào được hấp thụ và vận chuyển theo đường máu? Những chất dinh dưỡng nào được hấp thụ và vận chuyển theo đường bạch huyết?Câu 2.(2 điểm)Chọn phương án trả lời đúng...
Đề bàiCâu 1.(5 điểm) Tại sao ăn uống đúng cách lại giúp cho sự tiêu hoá đạt hiệu quả?Câu 2.(5 điểm)Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất:1. Điều nào sau đây trong ăn uống không đúng cách?A. Đúng...