Đề kiểm tra 15 phút – Chương 5 – Vật lý 12


Đề bàiĐề số 1:(Mỗi câu 1 điểm)Câu 1: Chọn phát biểu đúng khi nói về hiện tượng tán sắc ánh sáng.A.Tán sắc ánh sáng là hiện tượng chùm sáng trắng khi đi qua lăng kính bị tách ra thành nhiều...
Đề bàiTrong một thí nghiệm Y-âng khoảng cách giữa hai khe là 0,4mm; khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát là 1m. Ánh sáng chiếu vào hai khe là ánh sáng vàn có bước sóng \(0,59\mu m.\)a) (3...