Đề kiểm tra 15 phút – Chương 6 – Hóa học 12


Đề bàiCâu 1. Cho các thông tin về kim loại kiềm:a) Thuộc nhóm IA của bảng tuần hoànb) Dễ nóng chảy, mềm.c) Nhẹ d) Dẫn điện tốt.e) Không có ánh kim. g) Có màu khác nhau.Các thông tin đúng làA. a, b,...
Đề bàiCâu 1. Cho vị trí một số nguyên tố trong bảng tuần hoàn như sau:               NhómChu kỳIAIIAIIIAI   IIXZ IIIY TPhát biểu nào sau đây đúng?A. X, Z là các kim loại kiềm thổ. B. Độ cứng: Y > Z > T.C. Tính khử...
Đề bàiCâu 1. Phát biểu nào sau đây không đúng về nhôm?A. Nhôm dẫn điện tốt nên dùng làm dây dẫn.B. Nhôm khó nóng chảy nên dùng làm dụng cụ đun nấu.C. Nhôm dễ dát mỏng, không độc nên dùng...
Đề bàiCâu 1. Để làm mềm một loại nước cứng tạm thời, có thể dùng cách đun nóng. Cách khác để làm mềm loại nước cứng này làA. dùng dung dịch NaCl vừa đủ.B. dùng dung dịch phèn chua.C. dùng...