Đề kiểm tra 15 phút – Chương 6 – Sinh học 8


Đề bàiCâu 1.(4 điểm) Sự trao đổi chất giữa cơ thể và môi trường ngoài biểu hiện như thê nào? Sự trao đổi chất có vai trò như thế nào đối với cơ thể?Câu 2.(4 điểm)Chọn phương án trả lời...
Đề bàiCâu 1. (5 điểm) Quá trình chuyển hoá vật chất và năng lượng diễn ra ở tế bào như thế nào?Câu 2.(3 điểm)Chọn phương án trả lời đúng với hoặc đúng nhất:1. Thế nào là chuyển hoá cơ bản?A....
Đề bàiCâu 1.(5 điểm) Da có vai trò như thế nào đối với sự điều hoà thân nhiệt?Câu 2.(2 điểm)Hãy tìm cụm từ phù hợp điền vào chỗ trống thay cho các số 1, 2, 3….. để hoàn chỉnh các...
Đề bàiCâu 1.(3 điểm)Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất:1. Loại thức ăn nào có nhiều vitamin C?A. CáB. TrứngC. Quả tươiD. Cả A, B và C.2. Vitamin E có ở những loại thức ăn nào?A. Gan động...
Đề bàiCâu 1. (5 điểm) Khi lập khẩu phần ăn uống hằng ngày cần chú ý đến nhu cầu dinh dưỡng như thế nào?Câu 2. (2 điểm)Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất:1. Nhu cầu dinh dưỡng của...
Đề bàiCâu 1.(3 điểm) Xác định khẩu phần ăn uống phải đảm bảo nguyên tắc gì?Câu 2.(4 điểm)Chọn phương án trả lời đúng với hoặc đúng nhất:1. Thế nào là một  bữa ăn hợp lý, có chất lượng?A. Đảm bảo...