Đề kiểm tra 15 phút – Chương 7 – Sinh học 8


Đề bàiCâu 1. (5 điểm) Bài tiết là gì? Hoạt động bài tiết có vai trò quan trọng như thế nào với cơ thể người? Cho ví dụ minh hoạ.Câu 2.(5 điểm)Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất:1....
Đề bàiCâu 1. (5 điểm) Những tác nhân chủ yếu nào dễ gây hại cho hệ bài tiết và hậu quả của nó?Câu 2.(2 điểm)Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất:1. Những yếu tố có thể gây hại...