Đề kiểm tra 15 phút – Chương 8 – Hóa học 12


Đề bàiCâu 1. Phương pháp nhận biết các ion kim loại kiềm:1. Thử màu ngọn lửa.2. Tạo muối màu đặc trưng cho từng ion.C. Tạo kết tủa đặc trưng cho từng ion.Các phương pháp đúng làA. 1B. 1, 2.C. 3.   D....
Đề bàiCâu 1. Cách dễ dàng và an toàn nhất để nhận ra lọ đựng khí \({O_2}\) để cạnh các lọ chứa các khí \(C{l_2},N{O_2},N{H_3}\) làA. quan sát màu sắc sau đó ngửi mùi.B. ngửi mùi.C. quan sát màu sắc.D....