Đề kiểm tra 15 phút – Chương 9 – Sinh học 8


Đề bàiCâu 1.(5 điểm) Hệ thần kinh có chức năng gì? Hệ thần kinh gồm những bộ phận nào?Câu 2.(3 điểm)Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất:1. Hệ thần kinh gồmA. Bộ não và tủy sống.B. Bộ não...
Đề bàiCâu 1.(7 điểm) Tuỷ sống có cấu tạo như thế nào?Câu 2.(3 điểm)Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất:1. Tủy sống có 2 chỗ phình ở vị trí nào?A. Ngực và thắt lưngB. Cổ và thắt lưngC....
Đề bàiCâu 1. (5 điểm) Dây thần kinh tuỷ có bao nhiêu đôi và đặc điểm của các đôi dây thần kinh đó là.gì? Tại sao nói dây thần kinh tuỷ là dây pha?Câu 2.(1 điểm)1. Chức năng của rễ...
Đề bàiCâu 1. (5 điểm) Trụ não có cấu tạo như thế nào?Câu 2.(2 điểm)Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất:1. Đại não được cấu tạo như thế nào?A. Gồm 6 lớp khác nhauB. Chủ yếu là những...
Đề bàiCâu 1.(4 điểm) Chất trắng trong đại não có vai trò như thế nào?Câu 2.(2 điểm)Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất:1. Chất xám làA. Căn cứ của các phản xạ không điều kiện.B. Đường dẫn truyền...
Đề bàiCâu 1.(4 điểm) Hãy nêu sự giống nhau giữa phân hệ giao cảm và phân hệ đối giao cảm.Câu 2.(2 điểm)Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất:1. Mối quan hệ giữa thần kinh giao cảm với thần...
Đề bàiCâu 1.(5 điểm) Sự điêu tiết của các cơ quan thụ cảm thị giác thể hiện như thế nào?Câu 2.(2 điểm)Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất:1. Bệnh vể mắt có đặc điểmA. Dễ lây lan do...
Đề bàiCâu 1.(5 điểm) Cơ quan phân tích thị giác (ở thùy chẩm) có vai trò gì?Câu 2.(2 điểm)Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất:1. Cơ quan phân tích thị giác gồm những bộ phận nào?A. Các tế...
Đề bàiCâu 1.(4 điểm) Âm thanh được truyển đi dưới dạng nào? Các tế bào thụ cảm thính giác có vai trò gì?Câu 2.(2 điểm)Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất:1. Thứ tự sắp xếp từ ngoài vào...
Đề bàiCâu 1.(4 điếm) Phân biệt cung phản xạ vận động với cung phản xạ sinh dưỡng.Câu 2.(4 điểm)Đánh dấu X vào ô trống cho phù hợp. Phản xạ có điều kiệnPhản xạ không điểu kiệnTrả lời các kích thích không...
Đề bàiCâu 1.(5 Điểm) Giấc ngủ có ý nghĩa sinh học như thế nào? Muốn đảm bảo giấc ngủ tốt cần những điều kiện gì?Câu 2.(2 điểm)Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất:1. Các chất gây hại cho...