Đề kiểm tra 15 phút – Chương Các nhóm thực vật – Sinh 6


Đề bàiCâu 1 (3 điểm). Tại sao lại gọi rễ cây rêu là rễ giả?Câu 2 (5 điểm). Tại sao rêu ở cạn nhưng chỉ sống được ớ chỗ ẩm ướt?Câu 3 (2 điểm). Chọn phương án trả lời đúng...
Đề bàiCâu 1 (5 điểm). Rêu có vai trò gì?Câu 2 (3 điểm). Quyết có đặc điểm lớn gì giống và khác rêu?Câu 3 (2 điểm). Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất.l. Nhóm nào sau đây gồm...
Đề bàiCâu 1 (4 điểm). Các bậc phân loại chính của Thực vật là gì?Câu 2 (4 điểm). Cơ quan sinh sản của thông là gì? Cấu tạo ra sao?Câu 3 (2 điểm). Chọn phương án trả lời đúng hoặc...
Đề bàiCâu 1 (4 điểm). Cây dương xỉ đại diện cho nhóm Quyết có đặc điểm gì về cơ quan sinh dưỡng và cơ quan sinh sản?Câu 2 (4 điểm). Bào tử của dương xỉ có gì khác bào tử...
Đề bàiCâu 1 (3 điểm). Vòng cơ ở túi bào tử của dương xỉ có tác dụng gì? So sánh cơ quan sinh dưỡng của cây rêu và cây dương xỉ, cây nào có cấu tạo phức tạp hơn?Câu 2...
Đề bàiCâu 1 (4 điểm). Nhận xét về đặc điểm chung của dương xỉ. Làm thế nào để nhận biết được một cây thuộc Dương xỉ?Câu 2 (6 điểm). Hãy chọn những nội dung ở cột B sao cho phù...
Đề bàiCâu 1 (4 điểm). Quyết cổ đại có liên quan đến sự hình thành than đá như thế nào?Câu 2 (6 điểm). Hãy chọn những nội dung ở cột B sao cho phù hợp với cột A rồi điền...
Đề bàiCâu 1 (5 điểm). Giới Thực vật được phân chia thành những ngành chính nào?Câu 2 (5 điểm). Hãy xác định những câu dẫn dưới đây là đúng (Đ) hay sai (S) rồi ghi vào ô trống.STTCâu dẫnĐ/S1Bào tử...
Đề bàiCâu 1 (7 điểm). Các nhóm lớn trong giới Thực vật khác nhau ở những đặc điểm cơ bản nào?Câu 2 (3 điểm). Nhóm có phải là một khái niệm chính thức trong phân loại không?Lời giải chi tiếtCâu...
Đề bàiCâu 1 (3 điểm). Cây hạt trần phân biệt với hạt kín ở những đặc điểm nào?Câu 2 (4 điểm). Hạt kín xuất hiện và chiếm ưu thế trong điều kiện môi trường như thế nào? Chúng có đặc...
Đề bàiCâu 1 (3 điểm). Quá trình phát triển của giới Thực vật là liên tục từ thấp đến cao, trong đó ba giai đoạn quan trọng được đánh dấu bằng sự xuất hiện các nhóm thực vật có liên...
Đề bàiCâu 1 (3 điểm). Giải thích vì sao có sự khác nhau giữa cây hoang dại và cây trồng thông qua một số ví dụ.Câu 2 (3 điểm). Tại sao lại có cây trồng? Nguồn gốc của nó từ...