Đề kiểm tra 15 phút – Chương Đại cương – Sinh 6


Đề bàiCâu 1 (5 điểm). Cơ thể sống có những đặc điểm quan trọng nào?Câu 2 (5 điếm). Hãy xác định những câu dưới đây là đúng (Đ) hay sai (S) rồi ghi vào ô trống.STTCâu dẫnĐ/S1Cây cải, cây mít,...
Đề bàiCâu 1 (5 điểm). Sự đa dạng và phong phú của thực vật được thể hiện như thế nào?Câu 2 (5 điểm). Hãy tìm từ thích hợp: a) di chuyển, b) đa dạng, c) chất hữu cơ, d) nhanh,...
Đề bàiCâu 1 (3 điểm). Thực vật có hoa và thực vật không có hoa phân biệt nhau ở những điểm nào?Câu 2 (2 điểm). Tại sao những cây hoa như: hoa loa kèn, layơn, hoa cúc, hoa hồng... thường...
Đề bàiCâu 1 (4 điểm). Cây một năm khác cây lâu năm ở điểm nào?Câu 2 (4 điểm). Cây thông có quả thông, có hoa đực, hoa cái, vậy thông có nằm trong nhóm thực vật có hoa không?Câu 3...
Đề bàiCâu 1 (3 điểm). Khu vực nào trên Trái Đất có cây cối phát triển nhiều nhất?Câu 2 (7 điểm). Hãy xác định những câu dưới đây là đúng (Đ) hay sai (S) rồi ghi vào ô trống.STTCâu dẫnĐ/S1Cơ...