Đề kiểm tra 15 phút – Chương I – Phần 1 – Lịch sử 9


Đề bàiKhoanh tròn một chữ cái trước câu trả lời đúng:Câu 1. Chiến tranh thế giới thứ hai đã làm cho nền kinh tế Liên Xô chậm lại tới:A. 5 năm.            B. 10 năm.   C....
Đề bàiI. PHẦN TRẮC NGHIỆMKhoanh tròn trên một chữ cái trước câu trả lời đúng:Câu 1. Ga-ga-rin nhà du hành vũ trụ Liên Xô là:A. Người đầu tiên bay lên Sao Hỏa.B. Người đầu tiên phóng thành công vệ tinh...
Đề bàiCâu 1. Mục đích ra đời và những thành tựu của Hội đồng tương trợ kinh tế trong những năm 1951 - 1973?Câu 2. Tổ chức hiệp ước Vác-xa-va ra đời (14 -5 -1955) nhằm mục đích gì?Lời giải...
Đề bàiI. PHẦN TRẮC NGHIỆMKhoanh tròn trên một chữ cái trước câu trả lời đúng:Câu 1. Ở Đông Âu, khủng hoảng lên tới đỉnh cao vào năm:A. Cuối năm 1980. B. Cuối năm 1985.C. Cuối năm 1988. D. Cuối năm 1990.Câu 2....
Đề bàiCâu 1. Nội dung công cuộc cải tổ của Goóc-ba-chốp là gì?Câu 2. Sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu đưa đến hậu quả gì?Lời giải chi tiếtCâu 1. Nội...