Đề kiểm tra 15 phút – Chương II – Phần 1 – Lịch sử 9


Đề bàiKhoanh tròn một chữ cái trước câu trả lời đúng:Câu 1. Hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc - thực dân về cơ bản sụp đổ vào khoảng:A. Tới giữa những năm 50 của thế kỉ XX.B....
Đề bàiI. PHẦN TRẮC NGHIỆMKhoanh tròn trên một chữ cái trước câu trả lời đúng:Câu 1. Chính quyền mới ở Bồ Đào Nha tuyên bố trao trả độc lập cho Ăng-gô-la vào thời gian:A. Tháng 8 - 1975.     ...
Đề bàiHãy nêu các giai đoạn phát triển của phong trào giải phóng dân tộc từ sau năm 1945 và một số sự kiện tiêu biểu của mỗi giai đoạn?Lời giải chi tiếtCác giai đoạn phát triển của phong trào...
Đề bàiKhoanh tròn một chữ cái trước câu trả lời đúng:Câu 1. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, biển đổi lớn nhất của các nước châu Ả đó là:A. Các nước châu Á đã giành độc lập.B. Các nước...
Đề bàiI. PHẦN TRẮC NGHIỆMKhoanh tròn một chữ cái trước câu trả lời đúng:Câu 1. Sau kế hoạch 5 năm lần thứ nhất, so với năm 1952 sản lượng công nghiệp của Trung Quốc tăng:A. 100%.            B. 120%.C. 130%.            D....
Đề bàiCâu 1. Sau khi giành được độc lập, các nước châu Á phát triển kinh tế như thế nào? Kết quả?Câu 2. Hậu quả của đường lối “Ba ngọn cờ hồng” và “Đại cách mạng văn, hóa vô sản”...
Đề bàiKhoanh tròn một chữ cái trước câu trả lời đúng:Câu 1. Hầu hết các nước Đông Nam Á trước Chiến tranh thế giới thứ hai là:A. Thuộc địa của Mĩ, Nhật.     B. Thuộc địa của Pháp, Nhật.C. Thuộc...
Đề bàiI. PHẦN TRẮC NGHIỆMKhoanh tròn trên một chữ cái trước câu trả lời đúng:Câu 1. Tuyên bố Băng Cốc xác định mục tiêu của ASEAN là phát triển:A. Kinh tế - văn hóa.B. Quân sự - chính trị.C. Kinh...
Đề bàiCâu 1. Tổ chức ASEAN (Hiệp hội các nước Đông Nam Á) được ra đời trong hoàn cảnh nào?Câu 2. Nguyên tắc cơ bản trong quan hệ ASEAN là gì?Lời giải chi tiếtCâu 1. Tồ chức ASEAN (Hiệp hội...
Đề bàiKhoanh tròn một chữ cái trước câu trả lòi đúng:Câu 1. Trước Chiến tranh thế giới thứ hai, các nước châu Phi là thuộc địa của:A. Tư bản phương Tây.  B. Anh, Pháp.C.  Tây Ban Nha.D.Bồ Đào NhaCâu 2. Từ...
Đề bàiI. PHẦN TRẮC NGHIỆMKhoanh tròn trên một chữ cái trước câu trả lời đúngCâu 1. Tội ác lớn nhất, tàn bạo nhất của chủ nghĩa A-pác-thai ỉà:A. Bóc lột tàn bạo người da đen.B. Cấm người da đen kết...
Đề bàiCâu 1. Những nét chính về sự phát triển kinh tế, xã hội của các nước châu Phi?Câu 2. Tình cảnh của người da đen và da màu ở Cộng hòa Nam Phi trước năm 1994 như thế nào?...
Đề bàiI. PHẦN TRẮC NGHIỆMKhoanh tròn trên một chữ cái trước câu trả lời đúng:Câu 1. Chế độ độc tài Ba-ti-xta bị lật  đổ ở Cu Ba ngày:A. Ngày 1 - 1 - 1949.  B. Ngày 1 - 11 -...
Đề bàiCâu 1. Nêu những nét nổi bật của tình hình Mĩ La-tinh từ sau năm 1945?Câu 2. Em hiểu thế nào là cái “sân sau”?Lời giải chi tiếtCâu 1. Nêu những nét nổi bật của tình hình Mĩ La-tinh...
Đề bàiKhoanh tròn một chữ cái trước câu trả lời đúng:Câu 1. Khái niệm các nước Mĩ La-tinh là chỉ khu vực địa lí:A. Vùng Bắc Mĩ.B. Vùng Nam Mĩ.C. Châu Mĩ.D. Vùng Trung và Nam Mĩ.Câu 2. Trước Chiến...