Đề kiểm tra 15 phút – Chương III – Phần 1 – Lịch sử 9


Đề bàiKhoanh tròn một chữ cái trước câu trả lời đúng:Câu 1. Mĩ trở thành trung tâm kinh tế - tài chính duy nhất của thế giới vài khoảng:A. Từ năm 1945 - 1950.         B. Từ năm 1945 - 1955.C. Từ...
Đề bàiI. PHẦN TRẮC NGHIỆMKhoanh tròn trước  một chữ cái trước câu trả lời đúng:Câu 1. Lần đầu tiên Mĩ đưa con người lên Mặt Trăng vào:A. Tháng 6 - 1969.B. Tháng 7 - 1969.C.Tháng 8 - 1969.D. Tháng 9...
Đề bàiCâu 1. Những biểu hiện nào chứng tỏ nền kinh tế Mĩ chiếm ưu thế tuyệt đối trong thế giới tư bản?Câu 2. Những nguyên nhân dẫn đến sự suy yếu tương đối của Mĩ?Lời giải chi tiếtCâu 1....
Đề bàiKhoanh tròn một chữ cái trước câu trả lời đúng:Câu 1. Nhật tuyên bố đầu hàng Đồng minh không điều kiện vào:A. Ngày 14 - 8 - 1945.B. Ngày 15 - 8 - 1945.B. Ngày 16 - 8 -...
Đề bàiI. PHẦN TRẮC NGHIỆMKhoanh tròn trên một chữ cái trước câu trả lời đúng:Câu 1. Trong sự phát triển "thần kì" của Nhật Bản có nguyên nhân nào giống với nguyên nhân phát triển kinh tế của các nước...
Đề bàiCâu 1. Trình bày sự phát triển “thần kì ” của nền kinh tế  Nhật Bản sau Chiến tranh thế  giới thứ hai. Nguyên nhân nào tạo nên sự phát triển đó?Câu 2. Em đánh giả như thế nào...
Đề bàiKhoanh tròn một chữ cái trước câu trả lời đúng:Câu 1. Để khôi phục kinh tế, năm 1948, 16 nước Tây Âu nhận viện trợ của Mĩ với “Kế hoạch Mác-san ” còn được gọi là:A. Kế hoạch khôi...
Đề bàiI. PHẦN TRẮC NGHIỆMKhoanh tròn trên một chữ cái trước câu trả lời đúng:Câu 1. "Cộng đồng năng lượng nguyên tử châu Âu " ra đời vào:A. Tháng 1 - 1957.     B. Tháng 2 - 1957.C. Tháng 3 - 1957.      D....
Đề bàiCâu 1. Chính sách đối ngoại của các nước Tây Âu sau Chiến tranh thế giới thứ hai như thế nào?Câu 2. Tại sao nói: Hội nghị cấp cao giữa các nước EC họp tại Ma-a-xtơ-rích (Hà Lan), tháng...