Đề kiểm tra 15 phút – Chương IV – Sinh 12


Đề bàiCâu 1: Cho biết các công đoạn được tiến hành trong chọn giống như sau:1. Chọn lọc các tổ hợp gen mong muốn;2. Tạo dòng thuần chủng có kiểu gen khác nhau;3. Lai các dòng thuần chủng với nhau.Quy...
Đề bàiCâu 1: Trong chọn giống người ta tạo biến dị tổ hợp chủ yếu bằng phương pháp:  A. lai phân tử.              B. lai khác loài.        C. lai cá thế.                 D. lai tế bào.Câu 2: Để tạo ưu thế lai, người...
Đề bàiCâu 1: Phương pháp chọn giống nào dưới đây được dùng phổ biến trong chọn giống vi sinh vật? A. Lai khác thứ.                     B. Lai giữa loài đã thuần hoá và loài hoang dại   C. Lai khác dòng.                  D. Gây ĐB...
Đề bàiCâu 1: Trong chọn giống, để tạo ra giống mới mang đặc điểm của hai loài, người ta áp dụng phương pháp:  A. lai khác dòng.               B. lai tế bào soma.     C. lai tế bào sinh dục.        D. lai thuận nghịchCâu...
Đề bàiCâu 1: Cơ quan hoặc cơ thể hoàn chỉnh do nuôi cấy mô tạo thành lại có KG như dạng gốc vì:A. KG được duy trì ổn định thông qua nguyên phân.  B. KG được duy trì ổn định thông...
Đề bàiCâu 1: Một trong những ứng dụng của kỹ thuật di truyền là:  A. tạo các giống cây ăn quả không hạt.        B. sản xuất lượng lớn protein trong thời gian ngắn.  C. tạo ưu thế lai..                                          D. nhân bản vô tính.Câu 2:...