Đề kiểm tra 15 phút – Chương Quả và hạt – Sinh 6


Đề bàiCâu 1 (4 điểm). Những loại quả có áo hạt, quả kép, quả phức được hình thành như thế nào?Câu 2 (4 điểm). Quả có vai trò quan trọng đối với cây như thế nào?Câu 3 (2 điểm). Chọn...
Đề bàiCâu 1 (2 điểm). Vì sao cây xanh phân bố rộng rãi trên Trái Đất?Câu 2 (2 điểm). Có những loại hạt nào?Câu 3 (6 điểm). Hãy chọn những nội dung ở cột B, C sao cho phù hợp...
Đề bàiCâu 1 (3 điểm). Quả mọng khác với quả hạch ở điểm nào? Hãy kể tên ba loại quả mọng và ba loại quả hạch có ở địa phương của em.Câu 2 (5 điểm). Các cách phát tán của...
Đề bàiCâu 1 (6 điểm). Nước, không khí, nhiệt độ có vai trò như thế nào đối với sự nảy mầm của hạt?Câu 2 (4 điểm). Hãy xác định những câu dẫn dưới đây là đúng (Đ) hay sai (S)...
Đề bàiCâu 1 (4 điểm). Một số hạt phôi nhũ sớm tiêu biến thì chất dinh dưỡng tập trung ở dâu? Hạt lạc có cấu tạo như thế nào?Câu 2 (6 điểm). Hãy xác định những câu dưới đây là...
Đề bàiCâu 1 (5 điểm). Cơ sở của một số biện pháp kĩ thuật sau là gì?- Sau khi gieo hạt gặp trời mưa to, nếu đất bị úng thì phải tháo hết nước ngay.- Phải làm đất thật tơi,...
Đề bàiCâu 1 (2 điểm). Dựa vào số lá mầm, người ta phân biệt thành những nhóm cây nào?Câu 2 (4 điểm). Quả gồm những bộ phận nào? Những quả và hạt như: chò, trâm bầu, bồ công anh thích...
Đề bàiCâu 1 (3 điểm). Khi gieo hạt, cần chú ý những điều kiện gì?Câu 2 (4 điểm). Sự thống nhất trong cơ thể thực vật và sự thống nhất giữa cơ thể thực vật với môi trường thể hiện...
Đề bàiCâu 1 (4 điểm). Mối liên quan giữa các bộ phận, cơ quan của cây được thể hiện ở những điểm nào?Câu 2 (2 điểm). Cây sống ở môi trường nước có đặc điểm hình thái, cấu tạo và...