Đề kiểm tra 15 phút – Chương Sinh sản sinh dưỡng – Sinh 6


Đề bàiCâu 1 (5 điểm). Thế nào là sinh sản sinh dưỡng tự nhiên? Sinh sản sinh dưỡng do người được hiểu như thế nào?Câu 2 (3 điểm). Giâm cành là gì? Giâm cành thích hợp với những đối tượng...
Đề bàiCâu 1 (4 điểm). Chiết cành là gì? Chiết cành gồm những bước nào?Câu 2 (3 điểm). Ghép cành là gì?Câu 3 (3 điểm). Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất.1. Khoai tây sinh sản bằngA. thân...
Đề bàiCâu 1 (4 điểm). Nhân giống vô tính trong ống nghiệm được tiến hành như thế nào? Nó có ưu điểm gìCâu 2 (6 điểm). Hãy xác định những câu trả lời dưới đây là đúng (Đ) hay sai...
Đề bàiCâu 1 (3 điểm). Khoai tây sinh sản bằng gì?Câu 2 (3 điểm). Ghép mắt gồm những bước nào?Câu 3 (4 điểm). Chọn nội dung ở cột B sao cho phù hợp với cột A rồi điền vào cột...
Đề bàiCâu 1 (3 điểm). Giâm cành được thực hiện như thế nào? Những cây nào được trồng bằng cách giâm cành?Câu 2 (3 điểm). Tại sao khi chiết cành, rễ chỉ có thể mọc ra từ mép vỏ phía...