Đề kiểm tra 15 Phút – Chương tế bào thực vật – Sinh 6


Đề bàiCâu 1 (4 điểm). Muốn có hình ảnh phóng to hơn vật thật, ta phải dùng thiết bị gì? Kính lúp có cấu tạo như thế nào?Câu 2 (6 điểm). Hãy xác định những câu dẫn dưới đây là...
Đề bàiCâu 1 (4 điểm). Có phải tất cả các tế bào đều có kích thước nhỏ bé không?Câu 2 (2 điểm). Trong một cơ quan chỉ có một loại tế bào thôi có đúng không?Câu 3 (4 điểm). Hãy...
Đề bàiCâu 1 (3 điểm). Cơ thể thực vật lớn lên bằng cách nào?Câu 2 (4 điểm). Sự lớn lên của các cơ quan của thực vật là nhờ những quá trình nào?Câu 3 (3 điểm). Chọn phương án trả...
Đề bàiCâu 1 (3 điểm). Tế bào thực vật có hình dạng, kích thước như thế nào? Bao gồm những thành phần gì?Câu 2 ( 3 điểm). Mô phân sinh có quan hệ với các loại mô khác như thế...