Đề kiểm tra 15 phút – Chương V – Sinh 12


Đề bàiCâu 1: Bệnh nào sau đây ở người là do đột biến gen gây ra?A. Ung thư máu.                                B. Đao.C. Claiphentơ.                                    D. Thiếu máu hình liềm.Câu 2: Cơ chế làm xuất hiện các khối u trên cơ...
Đề bàiCâu 1: Phương pháp giúp xác định quy luật di truyền của một số tính trạng ở người là phương phápA. nghiên cứu tế bào học.                              B. nghiên cứu di truyền phân tử.C. nghiên cứu phả hệ.                                               ...
Đề bàiCâu 1: Để tư vấn DT có kết quả cần sử dụng phương pháp nào?A. Phương pháp phả hệ.                                 B. Phương pháp phân tử.   C. Phương pháp tế bào.                                  D. Phương pháp nghiên cứu quần thể.Câu 2: Nội...
Đề bàiCâu 1:: Người ta thường nói bệnh mù màu và bệnh máu khó đông là bệnh của nam giới vì:   A. bệnh do ĐB gene trội nằm trên NST Y             B. bệnh do ĐB gene lặn nằm trên NST Y   C....
Đề bàiCâu 1: Cho các tật và hội chứng di truyền sau đây ở người:                        (1) Tật dính ngón tay 2 và 3             (2) Hội chứng Down(3) Hội chứng Klinefelter                  (4) Hội chứng EtuôtCác tật...
Đề bàiCâu 1: Trong quần thể người có một số thể đột biến sau: (1) Ung thư máu.                   (2) Hồng cầu hình liềm                      (3) Bạch tạng.(4) Claiphentơ.                       (5) Dính ngón 2 và 3.                         (6) Máu khó đông.(7) Tơcnơ.                              (8) Đao.                                              (9) Mù màu. Những thể đột...
Đề bàiCâu 1: Bệnh, hội chứng nào sau đây ở người là hậu quả của đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể? A. Bệnh ung thư máu.                                    B. Hội chứng Claifentơ.C. Hội chứng Đao.                              D. Hội chứng Tơcnơ.Câu 2: Hội chứng...
Đề bàiCâu 1: Cho sơ đồ phả hệ sau: Sơ đồ phả hệ trên mô tả sự di truyền của một bệnh ở người do một trong hai alen của một gen quy định. Biết rằng không xảy ra đột biến...
Đề bàiCâu 1: Ở người, bệnh bạch tạng do gen trên nhiễm sắc thể thường qui định, gen A: bình thường, gen a: bạch tạng. Bệnh mù màu do gen lặn b nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X...
Đề bàiCâu 1: Sơ đồ phả hệ dưới đây cho biết một bệnh ở người do một trong hai allele của gene quy định. Cặp vợ chồng II2 và II4 mong muốn sinh hai người con có cả trai, gái...