Đề kiểm tra 15 phút – Chương Vai trò của thực vật – Sinh 6


Đề bàiCâu 1 (4 điểm). Thực vật giúp điều hoà khí hậu như thế nào?Câu 2 (3 điểm). Thực vật có vai trò gì trong việc giữ đất, chống xói mòn?Câu 3 (3 điểm). Chọn phương án trả lời đúng...
Đề bàiCâu 1 (4 điểm). Thực vật góp phần hạn chế ngập lụt, hạn hán và bảo vệ nguồn nước ngầm như thế nào?Câu 2 (6 điểm). Hãy xác định những câu dẫn dưới đây là đúng (Đ) hay sai...
Đề bàiCâu 1 (5 điểm). Thực vật có vai trò gì đối với động vật và đời sống con người?Câu 2 (5 điểm). Hãy chọn những nội dung ở cột B sao cho phù hợp với cột A rồi điền...
Đề bàiCâu 1 (2 điểm). Thế nào là thực vật quý hiếm?Câu 2 (4 điểm). Cần phải làm gì để bảo vệ đa dạng thực vật ở Việt Nam?Câu 3 (4 điểm). Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng...
Đề bàiCâu 1 (3 điểm). Nhờ đâu hàm lượng khí cacbônic và ôxi trong không khí được ổn định?Câu 2 (4 điểm). Nguyên nhân gì khiến cho đa dạng thực vật ở Việt Nam bị giảm sút? Vì sao cần...