Đề kiểm tra 15 phút – Chương Vi khuẩn, Nấm, Địa y – Sinh 6


Đề bàiCâu 1 (3 điểm). Vi khuẩn có những hình dạng nào? Vi khuẩn phân bố ở đâu?Câu 2 (3 điểm). Hình dạng và cấu tạo của mốc trắng như thế nào?Câu 3 (4 điểm). Hãy xác định những câu...
Đề bàiCâu 1 (6 điểm). Hãy chọn những nội dung ở cột B sao cho phù hợp với cột A rồi điền vào cột trả lời.Cột A(Một số loài rong, tảo)Cột B(Đặc điểm)Trả lời1.Tảo xoắn2. Rong mơa)      Cơ thể đa...
Đề bàiCâu 1 (7 điểm). Hãy xác định những câu dẫn dưới đây là đúng (Đ) hay sai (S) rồi ghi vào ô trống.STTCâu dẫnĐ/S1Tảo xoắn thường sống trong các mương, rãnh, ruộng lúa nước, chỗ nước đọng và nông. 2Rong...
Đề bàiCâu 1 (5 điểm). Hình dạng, cấu tạo của mốc rượu, mốc tương và mốc xanh như thế nào? Môi trường phát triển của mốc trắng, mốc tương và mốc xanh là ở đâu?Câu 2 (5 điểm). Chọn những...
Đề bàiCột A(Các nhóm sinh vật)sinh vật)Cột B(Đặc điểm)Trả lờil. Tảo2. Vi khuẩn3. Nấm4. Địa y4. Địa ya) Là những sinh vật nhỏ bé, cấu tạo đơn giản, tế bào chưacó nhân hoàn chỉnh ; không có chất diệp lục...
Đề bàiCâu 1 (5 điểm). Vi khuẩn có những hình dạng nào? Cấu tạo của chúng ra sao?Câu 2 (5 điểm). Hãy chọn những nội dung ở cột B sao cho phù hợp với cột A rồi điền vào cột...
Đề bàiCâu 1 (3 điểm). Cấu tạo của nấm rơm như thế nào?Câu 2 (7 điểm). Hãy chọn những nội dung ở cột B sao cho phù hợp với cột A rồi điền vào cột trả lời.Cột A(Một số loại...
Đề bàiCâu 1 (3 điểm). Tại sao ở trong chỗ tối nấm vẫn phát triển được?Câu 2 (3 điểm). Nấm có cách dinh dưỡng như thế nào? Tại sao?Câu 3 (4 điểm). Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng...
Đề bàiCâu 1 (3 điểm). Nấm giống và khác tảo ở điểm nào?Câu 2 (4 điểm). Virut là gì?Câu 3 (3 điểm). Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất.1. Tại sao không thể coi rong mơ như một...
Đề bàiCâu 1 (7 điểm). Vi khuẩn có vai trò gì?Câu 2 (3 điểm). Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất.1. Nấm khác tảo ở điểm nào?A. Nấm đã có mạch dẫn.B. Nấm không có chất diệp lục...