Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 1 – Chương 4 – Sinh học 11


  Đề bàiCâu 1. Sinh sản là gì? Sinh sản vô tính là gì?Câu 2. Nêu các hình thức sinh sản vô tính ở thực vật.Lời giải chi tiếtCâu 1:Có hai hình thức sinh sản vô tính ở thực vật:- Sinh sản bằng bào tử: là hình thức sinh sản trong...

  Đề bài

  Câu 1. Sinh sản là gì? Sinh sản vô tính là gì?

  Câu 2. Nêu các hình thức sinh sản vô tính ở thực vật.

  Lời giải chi tiết

  Câu 1:

  Có hai hình thức sinh sản vô tính ở thực vật:

  – Sinh sản bằng bào tử: là hình thức sinh sản trong đó cơ thể mới được sinh ra từ bào tử, bào  tử hình thành trong túi bào tử nằm trên giao tử thể.

  – Sinh sản sinh dưỡng: là hình thức sinh sản trong đó cơ thể mới được hình thành từ một phần của cơ quan sinh dưỡng của cơ thể mẹ ( rễ, thân, lá,…). Đặc trưng của hình thức sinh sản sinh dưỡng là giữ nguyên được đặc điểm di truyển của cơ thể mẹ nhò cơ chế nguyên phân.

  Câu 2:

  – Sinh sản là quá trình tạo ra những cá thể mới đảm bảo cho sự phát triển liên tục của loài.

  – Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản không có sự kết hợp của giao tử đực và giao tử cái. Con cái giống nhau và giống mẹ.

   BaitapSachgiaokhoa.com

  Bài tập cùng chuyên mục