Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 5 – Chương 4 – Sinh học 11


  Đề bàiCâu 1.Mô tả cấu tạo của một hoa mà em biết.Câu 2. Trình bày nguốn gốc của hạt và quả?Lời giải chi tiếtCâu 1:- Hoa đơn tính: như hoa bầu, bí, ngô,.. trên có đài hoa, cánh hoa, một bông hoa chỉ có nhị ( cơ quan sinh dục...

  Đề bài

  Câu 1.Mô tả cấu tạo của một hoa mà em biết.

  Câu 2. Trình bày nguốn gốc của hạt và quả?

  Lời giải chi tiết

  Câu 1:

  – Hoa đơn tính: như hoa bầu, bí, ngô,.. trên có đài hoa, cánh hoa, một bông hoa chỉ có nhị ( cơ quan sinh dục đực) là hoa đực và nhụy ( cơ quan sinh dục cái ) là hoa cái.

  – Hoa lưỡng tính: như hoa đậu, phượng, lúa,… thì có cả nhị và nhụy trên cùng một hoa.

  – Bộ phân cái của hoa có đầu nhụy, ống phấn và bầu nhụy ( chứa noãn), bộ phận đực có bao phấn ( chứa hạt phấn ).

  Câu 2:

  – Hạt là noãn đã thụ tinh chuyển hóa thành. Hạt gồm hợp tử và nội nhũ.

  – Quả là bầu nhụy sinh trưởng chuyển hóa thành. Qúa trình hình thành quả xảy ra đồng thời với quá trình hình thành hạt.

  Bài tập cùng chuyên mục