Đề kiểm tra 15 phút – Học kì 1 – Sinh học 8


Đề bàiCâu 1. (4 điểm) Hãy nối các thông tin ở cột B với thông tin ở  cột A sao cho phù hợp rồi ghi vào phần trả lời.Loại mô (A)Chức năng (B)Trả lời1. Mỏ biểu bìa. Co dãn1.......2. Mô...
Đề bàiCâu 1. (4 (điểm) Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất:1. Tiểu cầu giảm khiA. Bị chảy máuB. Bị dị ứngC. Bị bệnh thiếu máu ác tínhD. Hai câu A và B đúng.2.Vai trò cua hồng cầu  là:A....
Đề bàiCâu 1. (5 điểm) Hãy chọn phương án trả lời  đúng nhất:1. Chức năng của huyết tương làA. Tham gia vận chuyển các chất dinh dưỡng, hoocmôn, kháng thể và các chất khoáng.B. Tham gia vận chuyển các chất...
Đề bàiCâu 1. (4 điểm) Hãy chọn phương án trả lời  đúng nhất:1. Cấu tạo tế bào gồm:A. Màng sinh chất, ribôxôm, ti thể.B. Màng sinh chất, chất tế bào, nhân,C. Màng sinh chất, chất tế bào, gôngi.D. Màng sinh...
Đề bàiCâu 1. (5 điểm) Hãy điền dấu + (nếu đúng) và dấu - (nếu sai) để xác định chính xác vị trí của mỗi cơ quan trong bảng sau:Cơ quanVị tríKhoang ngựcKhoang bụngỞ nơi khác1. Thận   2. Phổi   3. Khí quản   4,...
Đề bàiCâu 1. (5 điểm) Hãy chọn phương án trả lời  đúng nhất:1. Nguyên nliân chủ yếu của sự mỏi cơ:A. Do năng lượng cung cấp thiếu.B. Do lượng CO2 sinh ra nhiều.C. Lượng O2 máu đưa đến thiếu nên...
Đề bàiCâu 1. (4 điểm) Hãy chọn phương án trả lời  đúng nhất:1. Chất dinh dưỡng trong thức ăn được hấp thụ chủ yếu ở:A. Khoang miệng.           B. Ruột non                           C. Dạ dày       ...