Đề kiểm tra 15 phút – Học kì 2 – Sinh học 8


Đề bàiCâu 1. (3 điểm) Hãy sắp xếp các chức năng ở cột B tương ứng với từng bộ phận của não ở  cột A rồi ghi vào phần trả lời  ở cột C:                                  Các bộ phậncủa nào (A)Chức năng(B)Trả...
Đề bàiCâu 1. (4 điểm) Đánh dấu X vào ô đúng hoặc sai: ĐúngSai1. Cấu tạo của mắt gồm có cầu mắt và các phần khác như: cơ vận động mắt, mí mắt, lỏng mi, lông mày và tuyến lệ.  2. Thể...
Đề bàiCâu 1. (5 điểm) Hãy nối một bộ phận của hệ thân kinh (ở cột A) với chức năng của nó (ở cột B) rồi điền vào phần trả lời  (ở cột C)Các bộ phận(A)Chức năng(B)Kết quả(C)l. Hệ thần...
Đề bàiCâu 1. (4 điểm) Điền đúng (Đ) hoặc sai (S) vào đầu ô □ trong các câu sau.□ 1. Hoocmôn là sản phẩm tiết của các tuyến nội tiết.□ 2. Hoocmôn có tác dụng đối với mọi cơ thể,...
Đề bàiCâu 1. (2 điểm) Hãy điền chữ Đ vào trước câu đúng, chữ S trước câu sai.1. Hoocmôn là sản phẩm tiết của các tuyến ngoại tiết2. Hoocmôn có tác dụng với nhiều cơ thể. không mang tính đặc...
Đề bàiCâu 1. (4 điểm) Hãy chọn phương án trả lời  đúng nhất:1. Chức năng của thuỷ tinh thể là:A. Cho ánh sáng phản chiếu từ vật đi qua.B. Dẫn truyền xung thần kinh từ mắt về não bộ.C. Điều...
Đề bàiCâu 1. (5 điểm) Hãy nối các thông tin ở cột B với các thông tin ở  cột A sao cho phù hợp rồi ghi vào cột trả lời:                                               Cột ACột BTrả lời1. Hệ thần kinhvận động.2. Hệ thần kinhsinh...