Đề kiểm tra 15 phút – Học kì 2 – Vật lí 6


Đề bàiCâu 1. Khi một vật rắn được làm lạnh đi thìA. khối lượng của vật giảm đi.B. thể tích của vật giảm đi.C. trọng lượng của vật giảm đi.D. trọng lượng của vật tăng lên.Câu 2. Khi nút thuỷ...
Đề bàiCâu 1: Khi đun nóng một hòn bi bàng sắt thì xảy ra hiện tượng nào dưới đây?A. Khối lượng của hòn bi tăngB. Khối lượng của hòn bi giảmC. Khối lượng riêng của hòn bi tăngD. Khối lượng...
Đề bàiCâu 1. Trong thí nghiệm tìm hiểu sự nở vì nhiệt của vật rắn, ban đầu quả cầu có thể thả lọt qua vòng kim loại. Quả cầu có thể không lọt qua vòng kim loại nữa trong trường...
Đề bàiTRẮC NGHIỆMCâu 1. Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về sự nở vì nhiệt của chất rắn?A. Chất rắn nở ra khi nhiệt độ tăng, co lại khi nhiệt độ giảm.B. Chất rắn co lại khi...
Đề bàiCâu 1. Dùng gạch nối để ghép mệnh đề bên trái và mệnh đề bên phải thành một câu hoàn chình có nội dung đúng:1. Khối lượng riêng của một vật2. khối lượng của một vật3. thể tích của...
Đề bàiCâu 1. Tại sao chỗ tiếp nối của 2 thanh ray đường sắt lại có một khe hở?A. Vì không thể hàn 2 thanh ray lại được.B. Vì để vậy sẽ lắp các thanh ray dễ dàng hơn.C. Vì...
Đề bàiCâu 1. Vì sao băng kép ờ hình bên lại uốn lên phía trên khi bị nung nóng? Hãy chọn câu trả lời đúng nhất.A. Vì băng kép dãn nở vì nhiệt.B. Vì đồng và thép dãn nở vì...
Đề bàiCâu 1. Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về cấu tạo của băng kép?A. Băng kép được cấu tạo bởi hai thanh đồng.B. Băng kép được cấu tạo bởi hai thanh nhôm.C. Băng kép được cấu tạo...
Đề bàiA. TRẮC NGHIỆMCâu 1. Có một băng kép được làm từ 2 kim loại là đồng và sắt (đồng nở vì nhiệt nhiều hơn sát). Khi nung nóng băng kép sẽ như thế nào?A. Cong về phía sắt.   B. Cong...
Đề bàiCâu 1. Một băng kép được cấu tạo bởi hai vật liệu L1, L2 có độ dãn nở vì nhiệt khác nhau, hàn dính lại nhau, khi nung nóng thì băng kép cong về phía L2. Vậy lớp L1...
Đề bàiCâu 1. Tại sao các chai hoặc lon nước ngọt không bao giờ được đổ đầy?Câu 2. Tại sao rót nước nóng vào cổc thủy tinh dày thì cốc dễ vỡ hơn khi rót vào cốc thủy tinh mỏng?Câu...
Đề bàiCâu 1. Sự nóng chảy là sự chuyển từA. thể lỏng sang thể rắn.       B. thể rắn sang thể lỏng.C.thể lỏng sang thể hơi.         D. hơi sang thề lỏng.Câu 2. Trường hợp nào sau đây xuất hiện hiện tượng đông đặc?A....
Đề bàiCâu 1. Hiện tượng nào không liên quan đến hiện tượng nóng chảy trong các hiện tượng ta hay gặp trong đời sống sau đây?A. Đốt một ngọn nến.B. Đun nấu mỡ vào mùa đông.C. Pha nước chanh đá.           D....
Đề bàiCâu 1. Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về nhiệt độ nóng chảy?A. Nhiệt độ nóng chảy của các chất khác nhau là khác nhau.B. Nhiệt độ nóng chảy của các chất khác nhau là giống...
Đề bàiCâu 1. Chất nào trong các chất sau đây khi đông đặc thể tích không tăng?A. Nước.B. Chì.C. Đồng.         D. Gang.Câu 2. Câu nào sau đây nói về sự nóng chảy là không đúng?A. Mỗi chất nóng chảy ở một...
Đề bàiCâu 1. Nếu nhìn vào các mạch điện trong các thiết bị, máy móc, ta thấy các mối hàn được làm bằng chì? Tại sao nsxrời ta không hàn bằng các vật liệu khác?Câu 2. Nhúng một ngón tay...
Đề bàiCâu 1. Từ bảng nhiệt độ nóng chảy, hãy trả lời các câu hỏi sau:- Người ta thường chọn kim loại nào làm dây tóc bóng đèn?- Để đo nhiệt độ ở các vùng địa cực giá lạnh, người...