Đề kiểm tra 15 phút – Học kì I – Sinh 6


Đề bàiCâu 1. (3 điểm) Hãy chọn phưong án trả lời đúng nhất:1. Lá của những cây nào sau đây thuộc lá kép?a.Cây mồng tơi, cây ngô, cây bí, cây míab.Cây hoa hồng, cây phượng, cây khếc. Cây bạch đàn,...
Đề bàiCâu 1. (2 điểm) Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất:1. Chức năng của lỗ khí là gì?a.Trao đổi khí với môi trường bên ngoàib.Thoát hơi nước ra ngoài môi trườngc. Điều chỉnh nhiệt độ cho phù hợp...
Đề bàiCâu 1. (2 điếm) Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất.1.  Có mấy cách xếp lá trên cây?a. Có 1 cách                 b. Có 2 cách         c. Có 3 cách           d. Có 4 cách2.    Lá của những cây nào sau...
Đề bài Câu 1( 5 điểm) Hãy chú thích vào các chữ số 1, 2, 3, 4,5 ở hình về cấu tạo trong của thân non.                               ...
Đề bàiCâu 1. (2 điểm) Điền từ thích hợp: Rễ cọc, rễ chùm vào chỗ trống trong các câu sau đây:....... gồm nhiều rễ con mọc từ gốc thân.......................... có rễ cái to khoẻđâm sâu xuống đất và nhiều rễ...
Đề bàiCâu 1. (4 điểm) Quan sát các cây xanh ở  bảng dưới đây rồi dùng ký hiệu + (có)hoặc – (không có) điền vào các cột trống trong bảng sau cho thích hợp:STTTên câyĐặc điểm Có hoaKhông có hoaCây lâu...
Đề bàiCâu 1. (5 điểm) Quan sát các cây xanh ở bảng dưới đây rồi dùng ký hiệu + (có) hoặc - (không có) điền vào các cột trống trong bảng sau cho thích hợp:Tên câyĐặc điểmLớn lênSinh sảnDi chuyểnTự...
Đề bàiCâu 1. (5 điểm) Hãy xác định những câu dẫn dưới đây là đúng hay sai, rồi điền vào ô trống. ( Đ: Đúng, S: Sai).STTCâu dẫnĐ/S1Không phải tât cả các cây đêu có cùng 1 loại rễ 2Có 2...
Đề bàiCâu 1. (4 điểm) Hãy chọn phương án trả lòi đúng nhất:1. Đặc điếm chung của thực vật:a. Phản ứng chậm với các kích thích từ bên ngoài.b.Tự tổng hợp chất hữu cơ.c. Phần lớn không có khả năng...
Đề bàiCâu 1. (1 điểm) Hãy chọn phưong án trả lời đúng nhất:Những nhóm cây nào trong các nhóm cây sau đây thích mọc nơi nhiều ánhsáng?a.Cây xà cừ, cây.phi lao, cây nhãn, cây lúa.b.Cây mít, cây ngô, cây lá...
Đề bàiCâu 1. (4 điểm) Điền từ thích hợp vào chỗ trống (…) trong các câu sau đây:a.................. làm cho tế bào có hình dạng nhất địnhb. Cây kim giao, cây thông, cây rêu là những cây............c.................. gồm nhiều rễ...
Đề bàiCâu 1. (2 điểm) Hãy điền từ thích hợp vào chỗ trống (...) trong các câu sau đây:- Cây sắn có rễ................ cây trầu không có rễ..............- Cây bụt mọc có rễ............... Cây tầm gửi có rễ..............Câu 2. (3...
Đề bàiCâu 1. (2 điểm) Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất.1.  Cây mỗi ngày một lớn lên nhờ:A. Các tế bào lớn lên làm gia tăng kích thướcB. Số lượng các tế bào nhiều thêm vì mỗi tế...
Đề bàiCâu l.(4 điểm) Hãy chọn các từ: lông hút, vỏ, mạch gỗ điền vào chỗ trống (...) thay cho các chữ a, b, c, d sao cho thích hợp trong các câu sau:- Nước và muối khoáng hoà tan...
Đề bàiCâu l. (4 điểm) Hãy sắp xếp các cây sau đây vào từng nhóm tương ứng với từng loại cây (cây một năm hoặc cây lâu năm)Các loại câyTên câyKết quảCây một nămCây lâu nămĐaLúac. Ngôd. Lime. TáoRau bợg....
Đề bàiCâu 1. (2 điểm) Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất:1. Trong những nhóm cây sau dãy nhóm nào gồm toàn cây cỏ thân rễ?A. Cây su hào, cây tỏi, cây cà rốtB. Cây dong, cây riềng, cây...
Đề bàiCâu 1. (4 điểm)Hãy sắp xếp các cơ quan và chức năng của chúng tương ứng với từng loại cơ quan (sinh dưỡng hoặc sinh sản) của cây cải. STTCác cơ quan của cây cảiCác bộ phận và chức...
Đề bàiCâu 1. (2 điếm) Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất:1. Lá của những cây nào sau đây thuộc loại lá đơn?a. Cây mồng tơi, cây ngô, cây bí, cây míab. Cây hoa hồng, cây trinh nữ, cây...