Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 1 – Vật lí 9


Đề bàiCâu 1. Trên hình vẽ là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế đối với 3 dây dẫn khác nhau. Dựa vào độ thị cho biết điện trở R3 có...
Đề bàiCâu 1. Trong các phát biểu sau đây phát biểu nào là sai?A. Để đo cường độ dòng điện phải mắc ampe kế nối tiếp với dụng cụ cần đo.B. Để đo hiệu điện thế  hai đầu một dụng...
Đề bàiA.TRẮC NGHIỆMCâu 1. Câu phát biểu dưới đây phát biểu nào là đúng khi nói về mối quan hệ giữa cường độ dòng điện chay qua 1 dây dẫn với hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn đóCường...
Đề bàiA.TRẮC NGHIỆMCâu 1. Trên hình vẽ là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện  chạy qua một dây dẫn vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn đó..Dựa vào đồ thị hãy cho biết...
Đề bàiCâu 1. Phát biểu, viết biểu thức và nói rõ các đại lượng và đơn vị đo trong công thức của định luật ôm với 1 đoạn mạch?Câu 2. Hãy cho biết việc sử dụng tiết kiệm điện năng...
Đề bàiCâu 1. Phát biểu, viết biểu thức và nói rõ các đại lượng và đơn vị đo trong công thức của định luật Jun-Len-xơ.Câu 2. Trình bày sơ đồ cách mắc các dụng cụ cần thiết, quá trình thao...