Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 1 – Vật lý 11


Đề bàiPHẦN TRẮC NGHIỆM (6 điểm, mỗi câu 0,3 điểm)Câu 1: Chọn câu sai.Công của lực điện trường làm di chuyển điện tích q từ điểm A đến điểm B trong điện trường đều E:A. Tỉ lệ với độ lớn...