Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 10 – Sinh học 8


Đề bàiI. Phần tự luận (5 điểm)Câu 1.(2,5 điểm) So sánh tuyến nội tiết và tuyến ngoại tiết.Câu 2.(2,5 điểm) Nguyên nhân dẫn tới những biến đổi cơ thể ở tuổi dậy thì ở nam (trong tuổi vị thành niên)...
Đề bàiI. Phần tự luận (5 điểm)Câu 1.(2,5 điểm) Tuyến trên thận nằm ở vị trí nào và có chức năng gì đối với cơ thể?Câu 2.(2,5 điểm) Nguyên nhân gây bộnh bướu cổ lồi mắt (bệnh Bazơđô) và bệnh...