Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 11 – Sinh học 8


Đề bàiI. Phần tự luận (4 điểm)Câu 1.(2 điểm) Những điều kiện cơ bản cần cho quá trình thụ tinh có thể xảy ra là gì?Câu 2.(2 điểm) Trứng có cấu tạo như thế nào?II. Phần trắc nghiệm (6 điểm)Câu...
Đề bàiI. Phần tư luận (5 điểm)Câu 1.(2,5 điểm) A1DS là gì? Chẩn đoán bệnh và cách phòng tránh như thế nào?Câu 2.(2,5 điểm) Tinh trùng có cấu tạo như thế nào?II. Phần trắc nghiệm (5 điểm)Câu 1. (1 điểm)Chọn...