Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 2 – Sinh học 8


Đề bàiI. Phần tự luận (5 điểm)Câu 1. (2,5 điểm) Những nguyên nhân nào có thể dẫn đến gãy xuong?Câu 2. (2,5 điểm) Để hoạt động được, cơ lấy năng lượng từ đâu?II.  Phần trắc nghiệm (5 điểm)Câu 1.(4 điểm)Chọn...
Đề bàiI. Phần tự luận (5 điểm)Câu 1.(2,5 điểm) Các xương liên hệ với nhau bằng các yếu tố nào? Nêu vai tròcủa các yếu tố đó?Câu 2.(2,5 điểm) Khả năng co cơ của người phụ nữ phụ thuộc vào...