Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 2 – Vật lí 8


Đề bàiCâu 1.Trong một phút, động cơ thứ nhất kéo được 20 viên gạch, mỗi viên nặng 20N lên cao 4m. Động cơ thứ hai kéo được 20 viên gạch, mỗi viên nặng 10N lên cao 8m. Nếu gọi công...
Đề bàiCâu 1. Trong một phút động cơ thứ nhất kéo được 20 viên gạch, mỗi viên nặng 20N lên cao 4m. Động cơ thứ hai trong hai phút kéo được 20 viên gạch, mỗi viên nặng 10N lên cao...
Đề bàiA. TRẮC NGHIỆM.Câu 1. Cần cẩu A nâng được 1000kg lên cao 6m trong 1 phút, cần cẩu B nâng được 800kg lên cao 5m trong 30s. Hãy so sánh công suất của hai cân câu.A. Công suất của...
Đề bàiA. TRẮC NGHIỆM.Câu 1. Động cơ thứ nhất trong 20s kéo được 2 bao xi măng, mỗi bao nặng 500N lên cao 4m. Động cơ thứ hai trong nửa phút kéo được 100 viên gạch, mỗi viên 2kg lên...
Đề bàiCâu 1. Thả một vật từ độ cao h xuống mặt đất. Hãy cho biết trong quá trình rơi, cơ năng của vật ở những dạng nào? Chúng chuyển hóa như thế nào?Câu 2. Một lò xo treo vật...
Đề bàiCâu 1. Ném một quả bóng lên cao, hãy cho biết trong quá trình chuyển động, cơ năng đã được chuyển hóa như thế nào?Câu 2. Nêu nội dung của định luật bảo toàn cơ năng. Động năng của...
Đề bàiCâu 1: Khối thép m = 10g ở nhiệt độ 30°C, sau khi nhận nhiệt lượng 46J thì tăng lên đến nhiệt độ 40°C. Nhiệt dung riêng của thép là:A. 2500 J/kgK               B....
Đề bàiCâu 1. Một khối thép khối lượng 2kg được bỏ vào 200g rượu. Nhiệt độ của thép giảm đi 25ºC. Biết nhiệt dung riêng của thép và rượu lần lượt là cthép = 460 J/kgK và crượu = 2500...
Đề bàiCâu 1. Một viên phấn được ném lên cao thẳng đứng. Ở điểm cao nhất viên phấn có:A. Động năng tăng dần.B. Thế năng bằng không.C. Động năng bằng không.D. Động năng tăng dần, thế năng giảm dần.Câu 2....
Đề bàiA. TRẮC NGHIỆMCâu 1. Một chiếc ô tô cùng chuyển động đều đi được đoạn đường 24km trong 25 phút. Lực cản của mặt đường là 500 N. Công suất cửa ô tô là:A. 800W                  B. 8kW              C. 80kW                   D....
Đề bàiA. TRẮC NGHIỆMCâu 1. Một vật được ném lên cao theo phương thẳng đứng. Khi nào vật vừa có động năng, vừa có thế năng?A. Khi vật đang đi lên và đang rơi xuống.B. Chỉ khi vật đang đi...
Đề bàiA. TRẮC NGHIỆMCâu 1. Thả ba miếng đồng, nhôm, chì có cùng khối lượng vào một cốc nước nóng. Khi bắt đầu có sự cân bằng nhiệt thì xảy ra trường hợp nào dưới đây?A. Nhiệt độ của ba...
Đề bàiCâu 1. Hãy phát biểu định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng? Khi cưa thép, đã có sự chuyển hóa và truyền năng lượng nào xảy ra?Câu 2. Khi dùng củi khô để đun nước, phần nhiệt...
Đề bàiCâu 1. Tại sao khi thả quả bóng cao su từ một độ cao nào đó xuống mặt bàn nằm ngang, quả bóng không nảy lên đến độ cao ban đầu? Dựa vào định luật bảo toàn và chuyển...
Đề bàiCâu 1. Có mấy cách truyền nhiệt từ một bếp lửa đến một người đứng gần đó? Trong trường hợp này cách nào là chủ yếu?Câu 2. Nhiệt năng chuyển hóa thành cơ năng và ngược lại cơ năng...